OVER ONS

In het kort over G & M

Door de geografische ligging van Nederland, enerzijds aan het eind van de rivier de Rijn met haar zijrivieren en anderzijds aan open zee worden reeds honderden jaren goederen aan- en afgevoerd. Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen fungeren hierbij als onmisbare schakel tussen zeevaart en binnenvaart. Grondstoffen worden aangevoerd over zee en half- en eindproducten worden afgevoerd over zee. Bij het voor- en natransport van en naar vele Europese landen speelt de binnenvaart een belangrijke rol. Vooral kolen, ertsen, veevoeder- grondstoffen, staalproducten, kunstmesten en bouwstoffen zijn goederen welke bij uitstek vervoerd worden door de binnenvaart.

BEVRACHTING

Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. heeft een eigen bevrachtingsafdeling zodat wij passende schepen bij een ladingpakket kunnen aanbieden, waarbij wij aan de wensen van de klant kunnen voldoen.

Geef hier de datum en plaats van uw schip op zodat wij passende lading voor uw schip kunnen zoeken.

Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. voldoet aan meerdere keurmerken, waarbij veiligheid, milieu en efficiëntie centraal staan.

Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. transporteert bijna alle goederen die over water te vervoeren zijn. Door zowel inzet vanuit onze eigen vloot als particuliere motorschepen, kunnen wij bijna alle mogelijke lading transporteren en diverse volumes voor u vervoeren.

Projectlading vervoeren is vaak een specialistisch en tijdrovend werk. Transport over de weg is daarnaast te beperkt in verband met afmetingen en het verkrijgen van de benodigde vergunningen is vaak een onmogelijk opgave. Door gebruik te maken van vervoer over water kunnen oversized en heavy lift transporten efficiënter, veiliger en kosten drukkend vervoerd worden.

DUWVAART

Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. is eigenaar van één motorschip.

Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. is eigenaar van 30 duwbakken in 5 verschillende afmetingen.

Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. is eigenaar van 8 duwboten met verschillende specificaties.