Van de Graaf en Meeusen

Door de geografische ligging van Nederland, enerzijds aan het eind van de rivier de Rijn met haar zijrivieren en anderzijds aan open zee worden reeds honderden jaren goederen aan- en afgevoerd. Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen fungeren hierbij als onmisbare schakel tussen zeevaart en binnenvaart. Grondstoffen worden aangevoerd over zee en half- en eindproducten worden afgevoerd over zee. Bij het voor- en natransport van en naar vele Europese landen speelt de binnenvaart een belangrijke rol. Vooral kolen, ertsen, veevoeder- grondstoffen, staalproducten, kunstmesten en bouwstoffen zijn goederen welke bij uitstek vervoerd worden door de binnenvaart. De laatste decennia is het vervoer van containers sterk in opkomst, ook hierbij speelt de binnenvaart een belangrijke rol. Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. speelt hier op twee manieren een rol bij. Enerzijds worden vervoersstromen uitbesteed aan eigenaren van particuliere motorschepen. Anderzijds exploiteert Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. een rederij met 34 duwbakken en 9 duwboten in eigendom aangevuld met een wisselende kwantiteit aan ingehuurde duwbakken, duwboten en motorschepen. Opdrachtgevers zijn producenten en verbruikers van de reeds genoemde goederen en niet zelden maakt Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. deel uit van een vervoersketen waarbij het totale pakket van aanvoer, overslag en doorvoer uitgevoerd wordt. Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. laadt en lost de goederen op het gewenste tijdstip. Soms is een snelle aanlevering op de losplaats gewenst en soms is juist het tegenovergestelde het geval waarbij de duwbakken van Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. de functie van tijdelijke opslag vervullen. De dienstverlening gaat 24 uur per dag door, dag in dag uit. Onze vakkundige en gemotiveerde medewerkers zijn 24 uur per dag bereikbaar om, indien noodzakelijk, bij te sturen.

Vandaag de dag

Vandaag de dag is van de Graaf en Meeusen Rivertransport B.V. één van de grotere spelers in de wereld van het transport op het gebied van massabulkgoederen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Met een eigen vloot van 9 duwboten en 34 duwbakken met 48 medewerkers welke zowel varend als op kantoor actief zijn. Het bedrijf voert transporten uit voor grote verladers in de Benelux. En heeft daardoor ook een groot ladingpakket wat vervoerd wordt via de particuliere schippers, via de afdeling bevrachtingen en de afdeling duwvaart.